٢٥‏/١٠‏/٢٠٠٧

การใช้ปุ๋ย "อัลจินัว"สำหรับ นาข้าว

ทำนาข้าวด้วยเทคโนโลยี “ ชีววิธี ” ง่าย และ ได้ผลดี
เทคโนโลยี “ ชีววิธี ” คือ การนำเอาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก(จุลินทรีย์) ตามธรรมชาติ เฉพาะที่สามารถสร้างปุ๋ยได้ มาเพิ่มจำนวน และนำไปใส่ดินเพาะปลูกทดแทนปุ๋ยเคมี ซึ่งมีราคาแพง เพื่อช่วยลดต้นทุน ช่วยเพิ่มผลผลิต และช่วยปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรียกว่าปุ๋ยชีวภาพนั้นเอง
การใส่ปุ๋ยนาข้าวปกติ ทั่วไป ใส่ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 นาดำใส่หลังปักดำ 3-7 วันนาหว่านใส่หลังข้าวงอก 20 – 30 วัน
ครั้งที่ 2 ก่อนข้าวตั้งท้อง (กำเนิดช่อดอก) ประมาณ 70 วัน
การใส่ปุ๋ยนาข้าวแบบ “ ชีววิธี ” ลด “ ปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่ง ”ย


ใส่ปุ๋ยนาข้าวแบบ “ ชีววิธี ”“ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง ”

เคยใช้ปุ๋ยเคมี
กก./ไร่

ใส่ครั้งที่ 1
ปุ๋ยเคมี + ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยสูตร “อัลจินัว”
ใส่ครั้งที่ 2
ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยสูตรรวมใช้ปุ๋ย
กก./ไร่
ลดการใช้
ปุ๋ยเคมี
กก./ไร่

35

10 + 25
-35
25

50

20 + 25
550
25

75

25 + 25
1060
40

100

25 + 25
2575
50

คำแนะนำ… 1. ปุ๋ยชีวภาพ ใส่เพียงครั้งแรก ครั้งเดียวพอ
2. ไม่จำเป็นต้องให้ปุ๋ยทางใบ หรือฮอร์โมน เพิ่มเติมอีก
3. ปุ๋ยชีวภาพ สามารถผสมปุ๋ยเคมีได้ และหว่านทันที ไม่ควรผสมทิ้งไว้ เพราะจะทำให้ปุ๋ยเคมีละลายจับตัวเป็นก้อน
4. เก็บรักษาปุ๋ยชีวภาพในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น เก็บรักษาได้ 2 ปี
5. ดินนาต้องมีความชื้น หรือน้ำขัง ช่วงใส่ปุ๋ย 3 – 4 สัปดาห์
ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพ …
1. เพิ่มผลผลิต 18-20% หรือได้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100 กก./ไร่
2. คุณภาพข้าวดีขึ้น เมล็ดสวย ไม่หักง่าย ได้น้ำหนัก เพราะได้ธาตุอาหารตามธรรมชาติ
3. ลดต้นทุนการผลิต ประมาณ 15% เพราะลดการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแพง
4. สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว จากปุ๋ยชีวภาพจะโตในนา และเมื่อตายไปก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เติมให้กับดินนา โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
5. ดินผสมสาหร่าย จะร่วนซุย ช่วยอุ้มน้ำยามฝนทิ้งช่วง
6. ใส่ต่อเนื่องทุกฤดูปลูก จะฟื้นฟูสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว
7. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยชักนำระบบนิเวศธรรมชาติกลับคืนสู่ผืนดิน
ฝ่ายวิชาการ ATC.

ليست هناك تعليقات: